Försvarsmakten medverkar i ungdomsverksamheten främst med kurschefer, instruktörer och materiel för utbildningen. Organisationernas ungdomsverksamhet följer de regler och anvisningar som är utgivna av dels Regeringen, dels av Försvarsmakten.

För att få delta i ungdomsverksamheten skall man ha fyllt 15 år, vara folkbokförd i Sverige och vara medlem i en frivillig försvarsorganisation. Man kan vara med i ungdomsverksamheten till och med det 20:e kalenderåret.
Är flickan eller pojken under 18 år skall föräldrar/vårdnadshavare ge sitt tillstånd.