Sjövärnskårens sommarskola

Kursens syfte

Sjövärnskåren erbjuder kvalificerad ungdomsverksamhet för ungdomar mellan 15 och 20 år. Här får du utmaningar, äventyr, kamratskap och mängder av ny och nyttig kunskap. Sommarskolorna genomförs på fyra olika öar i landet (Känsö utanför Göteborg, Kungsholmen utanför Karlskrona, Märsgarn utanför Stockholm och Lungön utanför Härnösand). Utbildningen syftar till att väcka ett intresse för en framtid som anställd i Försvarsmakten.

Kursbeskrivning

Sommarkurserna genomförs under tre veckor under sommarmånaderna. Du får fri resa till och från kursen samt fri mat och logi under vistelsen. Under kurstiden är du försäkrad genom Sjövärnskårens olycksfallsförsäkring och du får låna de kläder (uniform) du behöver. Kurserna är fysiskt och psykiskt krävande, varför det är viktigt att du är frisk och har god kondition och att du kan simma minst 200 m. För att få genomföra kurs måste du även ha godkända skolbetyg i kärnämnena (svenska, matematik och engelska). Kurserna är uppbyggda så att man genomför en sommardel och en s.k. hemortsdel, vilken genomförs under hösten/vintern vid den lokala Sjövärnskåren.

Arrangör

Sjövärnskårernas Riksförbund