Ungdomskurs – lätt mc

Kursens syfte

Utbildningen leder fram till körkort för mc, klass A1. Utbildningen är förberedande inför GK MC (Grundkurs MC-Ordonnans).

Kursens mål

Elev skall efter genomförd utbildning ha grundlagd färdighet och kunskap som krävs för körkort A1 enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Kursbeskrivning

Vidareutbildning för ungdomar. Ungdomskurs med lätt mc.

Särskilda förkunskaper

Medlemskap i FMCK.
Elev skall vara minst 16år fyllda vid datum för Kunskapsprov för A1-körkort.
Giltigt körkortstillstånd A1-körkort för kurstiden.
Elev skall innan kursstart genomgått teoretiskt körkortsutbildning A1 och till kursledningen redovisa intyg på godkänt genomfört diagnostiskt körkortsprov för A1-körkort, vilket kan förskaffas genom trafikskola eller exempelvis http://www.str.se/Korkort/E-tjanster/.
Elev skall genomföra teoretiskt kunskapstest för körkortsteori A1 vid utbildningens början för att säkerhetsställa att elev har tillräckliga förkunskaper för att kunna genomföra utbildningen med godkänt resultat.
Elev skall inneha god färdighet att köra växlad moped eller MC.

Arrangör

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK)
Vecka Datum Plats Information
26-28 2018-06-27–2018-07-13 Skövde