Utbildning

Här hittar du information om militär utbildning som genomförs av frivilliga försvarsorganisationer. Det är utbildningar för dig som vill genomföra grundläggande soldatutbildning för frivilliga eller andra gemensamma utbildningar. Här finns även  kurser för dig som vill prova på hur det är i Försvarsmakten. De befattningsutbildningar som genomförs för frivilligavtal återfinns hos den organisation som har ansvar för befattningen.

Funktionärsutbildning

Kurserna syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda eller delta i arbetet i styrelsen eller i det administrativa arbetet i samband med utbildning- och ungdomsverksamhet.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida

GU-F

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 140 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i Hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.
Läs mer här

Informationstjänst

Här finns kurser för dig som t ex är intresserad av att delta i en Media Gaming-grupp i Försvarsmaktens övningar eller få veta det senaste på försvarsområdet med fokus på strategisk kommunikation, cyberkrigföring, informationsoperationer mm.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida

Instruktör, Handledare och Kurschef

Som instruktör deltar du som utbildare vid frivilliga försvarsorganisationers olika kurser, bland annat utbildning av nya instruktörer. Försvarsmakten har också, inom sina utbildningsområden, ett behov av att använda dig som instruktör.
Läs mer på Flygvapenfrivilligas hemsida

Instruktör - befattningsutbildning

Här finns kurser för dig som är grundutbildad instruktör och vill vidareutbilda dig inom ett specifikt område/befattning. Till exempel CBRN-, försvarsmedicin-, ungdom- samt skjutinstruktör.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida.

Ledarskap

Utveckla dig som ledare genom olika utbildningar där du får förståelse för hur du kan utveckla ditt ledarskap i enlighet med Försvarsmaktens förhållningssätt: ett utvecklande ledarskap förankrat i värderingar och självkännedom.
Läs mer på Svenska Lottakårens hemsdia.

Military Weekend

För dig som funderar på om du ska delta aktivt i Försvarsmaktens verksamhet. Under tre intensiva dagar får du prova på det militära livet med förläggningstjänst, sjukvård, exercis och hantering av militär utrustning.
Läs mer här.

Militärtolk

Kurserna syftar till att ge tillämpad övning eller repetera kunskaper i språk relevanta för Försvarsmaktens behov.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida

Totalförsvarsinformation

Utbildningen är uppdelad i två steg som inleds med en inledande översikt för att kunna diskutera och informera med nya medlemmar till att själv kunna leda och utveckla totalförsvarsinformationsverksamheten i sin egen organisation.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida

Verksamhetssäkerhet

Kursen syftar till att höja din kompetens och förståelse för vikten av ett aktivt och målmedvetet arbete med verksamhetssäkerhet och förebyggande åtgärder.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida.

Överlevnadsutbildning

På utbildningen får du grundlagd duglighet i överlevnad, både teoretiskt och praktiskt. Du blir under veckan bättre på att ta hand om dig själv, din trupp och din materiel under svåra förhållanden.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida