Under helgen får du prova på och lära dig om bland annat:

 • Hur fungerar Försvarsmakten? Vad gör Försvarsmakten i Sverige och utomlands?
 • Vad gör Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna?
 • Vad gäller i Försvarsmakten om värdegrund, uppförandekoder och soldatregler?
 • Hur man bor och klarar sig i naturen. Hur sätter man upp tält, lagar mat och sköter sin hygien.
 • Några överlevnadsmoment, hur man klarar sig i naturen under olika förhållanden.
 • Exercis, det vill säga hur man går, står och flyttar sig i grupp.
 • Prova på Försvarsmaktens fysiska krav.
 • Ge första hjälpen och använda sjukvårdsmateriel.
 • Uniformssystemet och personlig utrustning. Hur använder du uniform och utrustning så att du klarar dig i alla väder?
 • Prova på att skjuta.
 • Om jag vill gå med i Hemvärnet, bli anställd soldat eller officer – hur gör jag?
 • Hur blir man specialist i Hemvärnet, som t ex hundförare, sjukvårdare, signalist, MC-, eller fordonsförare, kock, skytteinstruktör eller stabsassistent?

Se exempel på ett helgschema.

Så här kan en av Försvarsutbildarnas Military Weekend upplevas. Läs Ronjas blogg.


En av nätterna under helgen brukar kursen övernatta i tält. Tältet har en kamin så det är varmt och skönt.