Hos Försvarsmakten kan du få utbildning och en anställning som:

  • Soldat eller sjöman som tjänstgör tidvis eller kontinuerligt.
  • Officer, taktisk eller specialistofficer som tjänstgör kontinuerligt.
  • Reservofficer, taktisk eller specialistofficer som tjänstgör tidvis.

Du kan även bli civilanställd inom många olika yrkesområden.

Jobb och karriär i Försvarsmakten

Ungdomskurser
Försvarsmakten erbjuder ungdomar som fyllt 15 år olika kurser. Syftet med kurserna är att den som är nyfiken på Försvarsmakten ska få en inblick i verksamheten och ett tillfälle att prova något nytt.

De frivilliga försvarsorganisationerna ordnar ungdomskurser både med civil och med försvarsmaktsinriktning. De erbjuder även ungdomsverksamhet under hela året.

Försvarsmaktens ungdomsverksamhet

Frivillga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet

Bli skyttesoldat eller soldat med specialistkunskap i Hemvärnet
I Hemvärnsförbanden finns det många olika befattningar. För att bli skyttesoldat krävs att du går en militär grundutbildning. Vill du bli specialist går du GU-F och därefter får du grundutbildning av din frivilliga försvarsorganisation. När du är klar med grundutbildningen skall du genomföra en introduktionsutbildning som arrangeras av ditt hemvärnsförband. Därfter blir du placerad i förbandet som soldat och specialist.

Att vara specialist i hemvärnet

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation
I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för uppgifter inom försvaret och bidrar till att höja landets beredskap i såväl kris som krig inom en rad olika områden.

Frivilligorganisationerna är en viktig resurs för Försvarsmakten. Genom kurs- och utbildningsverksamhet säkerställer organisationerna att särskild specialistkompetens tillvaratas och placerar även en stort antal personer på specialistbefattningar inom försvaret.

De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga organisationer som har tillkommit på medborgarnas egna initiativ och daterar tillbaka till början av 1900-talet. De är ideella och fristående i förhållande till varandra och till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,(MSB) som de samverkar med.

Kontaktuppgifter till frivilliga försvarsorganisationer