Jag vill gå kursen tillsammans med mina kompisar, är det möjligt?
Skicka in era anmälningar samtidigt och skriv en enkel notering om att ni vill genomföra kursen tillsammans, om det är möjligt.

Om jag måste lämna återbud, hur gör jag då?
Om du får förhinder så skall du så snart som möjligt meddela detta till kursanordnande organisation, dvs den organisation som skickat bekräftelse att du sökt kursen eller antagningsbesked. Om du har fått brev från kursplatsen eller kurschefen så skall du även meddela dem så att någon annan kan få din plats.

Vad händer om kursen jag sökt till är fulltecknad?
Om du har angett ytterligare kursalternativ så flyttas du automatiskt över till den kursen. Normalt sett får du besked om att du är överflyttad till ditt andrahandsval. Du skall dock vara medveten om att vi, i första hand, antar sökande som inte bor alltför långt från kursplatsen. Var vänlig tänk på detta när du söker till en Military Weekend.

Får jag hämtning från tåg- eller busstation?
Ja, kursplatsen ordnar normalt sett med transport till och från tåg- eller busstation. Undantaget kan vara på kursplatser där de allmänna kommunikationerna är mycket goda. Detta framgår alltid av antagningsbeskedet. Det är viktigt att du tidigt meddelar kursanordnaren dina ankomst- och avresetider.

Hur hittar jag till kursplatsen?
Vägbeskrivning brukar finnas med i antagningsbeskedet. Är du osäker på vägen kan du kontakta kurschefen eller kursanordnande organisation.

Jag är glutenintolerant, finns det glutenfri mat för mig?
Ja, köken är vana att hantera olika typer av allergier eller intoleranser som beror på maten. Det är viktigt att du meddelar detta redan på din anmälan och när du bekräftar att du kommer till kursen. Är något oklart bör du även ta muntlig kontakt med kurschefen eller kursanordnande organisation.

Hur gör jag om jag har behov av specialkost?
Du meddelar detta på din anmälan och när du bekräftar att du kommer till kursen (svarskortet eller motsvarande).

Får man skjuta på MW?
Normalt sett ingår ett kort moment där vapentjänst inom Försvarsmakten presenteras. Vid de flesta kurserna får deltagarna även prova på att skjuta några skott. All vapentjänst och skjutning sker med stora säkerhetskrav och handledning av instruktörer.

Finns det försäkringar om jag skadar mig, någon annan eller har sönder något?
Ja, om du deltar på en MW så är du försäkrad genom Försvarsutbildarnas försorg. Är du medlem i någon frivillig försvarsorganisation så är du försäkrad genom ditt medlemskap.
Observera dock att man måste vara medlem i en frivillig försvarsorganisation för all annan utbildning. MW är det enda undantag där medlemskap inte krävs.

Jag bor rätt långt bort från kursplatsen, får jag resan betald av er?
Är du antagen till kursen så får du reseersättning enligt de bestämmelser som framgår av antagningsbeskedet. Vi är tacksamma om kursdeltagare samåker, i syfte att spara på resurserna. Bor du väldigt långt bort så kan du bli hänvisad till att söka en MW som ligger närmare din bostadsort.

Jag hinner inte till den tidpunkt då kursen startar, kan jag komma lite senare?
Strävan är att samtliga antagna kursdeltagare kommer senast då kursen startar. Tiden anges i antagningsbeskedet. Om du skulle ha problem att komma i tid ska du tidigt kontakta kurschefen eller kursanordnade organisation för att diskutera möjligheterna att ansluta lite senare. Vi är dock restriktiva med att tillåta sena ankomster då man kan missa moment på kursen.

Måste man vara svensk medborgare?
Ja, du måste vara svensk medborgare för att genomföra Military Weekend.

När får man veta att man kommit med?
Du får normalt antagningsbesked senast 2 veckor före kursstart.

Räknas MW som en merit om man skall söka GU-F eller militär grundutbildning?
Huvudsyftet med MW är att underlätta ett framtida val för den enskilde individen. Vissa moment under MW kommer också att underlätta verksamheten under GU-F eller den militära grundutbildningen, särskilt i inledningen av dessa kurser. Försvarsmakten ser det dock inte direkt som en merit att MW är genomförd före militär grundutbildning. Den stora fördelen för Försvarsmakten, de frivilliga försvarsorganisationerna och den enskilde är att den enskilde har fått tillräckliga kunskaper för att kunna fatta ett beslut om sin fortsatta framtid inom Försvarsmakten.

Kan man ta med sig hunden på MW?
Nej, det är inte lämpligt att medföra hund eller andra djur till Military Weekend.

Kan man gå flera MW?
Har du fullgjort en MW har du tillräckliga kunskaper för att gå vidare och behöver därför inte genomföra kursen igen.

Finns det någon max ålder?
Nej, det finns ingen formell maximal åldersgräns. Man ska ha fyllt 18 år eller vara äldre och ha förutsättningar för att kunna genomföra kursen. Huvudsyftet är dock att man ska kunna ta beslut om ev. fortsatt utbildning mot en placering i insatsorganisationen eller verksamhet inom en frivillig försvarsorganisation (ex. funktionär eller instruktör).

Kommer vi att sova ute även sent på hösten? Är det inte kallt i tältet?
Ja, normalt sett genomförs en natt i tältförläggning. Ni kommer att få hjälp och handledning i hur man värmer upp ett tält med kamin.