Vad är en frivillig försvarsorganisation?

Det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer. De är ideella föreningar som regeringen genom en förordning har beslutat är särskilt viktiga för arbetet med krisberedskap och totalförsvar.

Frivilliga försvarsorganisationer  har funnits i Sverige i mer än 100 år. Deras verksamhet utgår ifrån behoven hos myndigheter, kommuner och landsting  vid kriser eller krig. Behoven kan omfatta kompetens inom kommunikation och informationshantering, första hjälpen och krisstöd, transporter, hantering av mat och dryck och mycket mer.

Ungefär 350 000 personer är medlemmar i någon frivillig försvarsorganisation. Medlemmarna finns över hela landet.

Vad gör frivilliga försvarsorganisationer?

De frivilliga försvarsorganisationerna har olika inriktningar. Men det finns några saker som de har gemensamt. Alla rekryterar och utbildar personer som vid samhällsstörningar och ytterst krig kan stötta myndigheter. Både kommuner, andra civila myndigheter och Försvarsmakten behöver frivilliga som är utbildade för särskilda uppgifter.

Organisationerna informerar också allmänheten om hur totalförsvaret fungerar och varför det är viktigt att hjälpas åt att skydda Sverige.

Vilken roll spelar frivilliga försvarsorganisationer i krisberedskapen och i totalförsvaret?

Vid svåra samhällsstörningar måste samhällets alla resurser användas. Totalförsvaret består av civilt försvar och militärt försvar. De frivilliga försvarsorganisationerna har uppgifter inom både det civila och det militära försvaret. De hjälper både civila myndigheter och Försvarsmakten i kris och krig. I det civila försvaret handlar det om att skydda befolkningen och se till att samhället fungerar så bra som möjligt.

Varför ska jag bli medlem?

Bli medlem i en frivillig försvarsorganisation för att du vill vara med och stötta samhället och dina medmänniskor vid kriser. Som medlem får du information och möjlighet att delta i aktiviteter och utbildningar. Precis som i andra organisationer väljer du själv hur aktiv du vill vara. En del blir medlemmar för gemenskapen och föreningslivet, för att lära sig mer om kriser och det svenska försvaret eller för att för att utveckla ett specialintresse. Andra väljer att skriva avtal eller teckna överenskommelse med en civil myndighet ellerFörsvarsmakten. Du blir då en del i myndighetens arbete inom krisberedskap och totalförsvar.

Hur blir jag medlem?

Kul att du vill göra en insats och bidra till ett säkrare samhälle! Kontakta den organisation som du är intresserad av.

 

Har du fler frågor? Läs broschyren Du behövs – om de frivilliga försvarsorganisationerna.