Sveriges totalförsvar består av civilt försvar och militärt försvar, och de frivilliga försvarsorganisationerna bidrar inom båda områdena.

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Så här säger regeringen om de frivilliga försvarsorganisationerna

Regeringen pekar på att de frivilliga försvarsorganisationerna fyller en viktig samhällsfunktion och att de tillhandahåller nödvändig förmåga, kompetens och är väsentliga för folkförankring.

Regeringen lyfter fram att frivilligorganisationer inklusive de frivilliga försvarsorganisationerna har en bred kunskap, engagemang och förmåga att bidra till att stärka det breda säkerhetsarbetet. Dessa organisationer bidrar till att öka enskilda människors förmåga att hantera allvarliga händelser, olyckor och kriser. Ideellt engagemang inverkar positivt på människors tillit till samhället och till varandra, vilket är ett viktigt värde för krisberedskapen. Regeringen anser att de frivilliga försvarsorganisationernas bidrag till totalförsvaret och samhällets krisberedskap bör stärkas.

Källa: Den försvarspolitiska inriktningspropositionen Sveriges försvar 2016-2020.