Lärande: Få kunskaper, färdigheter och personlig utveckling.

Handlingskraft: Stärk din förmåga att agera och gör en insats vid allvarliga händelser.

Ledarskap: Bidra genom att leda och organisera andra.

Gemenskap: Arbeta tillsammans med andra och bli en del av gemenskapen inom en viktig verksamhet.

Hjälpande: Hjälp andra, så stärker du också samhället. Bidra till lösningar vid allvarliga händelser.