Om frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna är ideella föreningar med särskilda uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar. Regeringen har beslutat vilka organisationer som är särskilt viktiga för dessa områden. Det regleras i en särskild förordning. Idag finns det 18 frivilliga försvarsorganisationer med verksamhet över hela landet. Organisationerna varierar i storlek och verksamhet. Tillsammans har de runt 350 000 engagerade i olika åldrar. Organisationerna arbetar med:

  • Personalförsörjning – till civila myndigheter och Försvarsmakten genom utbildade och övade frivilliga.
  • Försvarsupplysning – både till de egna medlemmarna och till allmänheten.
  • Folkförankring – genom att skapa kunskap och förståelse för samhällets behov vid svåra samhällsstörningar.

Vi har olika kompetenser och inriktning men det vi alla har gemensamt är ett engagemang för att stärka samhällets säkerhet och försvar.

Kontakta oss

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK)

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) är en rikstäckande organisation med uppgift att utbilda förare för att säkerställa tung trafiœk i krissituationer. Även bandvagns-, snöskoter-, fyrhjulings-, drivmedels-, ADR- och motorsågsutbildning genomförs.

E-post: riks@fak.se
Telefon: 0768-86 46 46
Hemsida: www.fak.se

Frivilliga Flygkåren (FFK)

Frivilliga Flygkåren (FFK) är Sveriges största flygande resurs när samhället ställs inför prövningar. Vi erbjuder flygintresserade personer att utveckla sitt flygande för att utföra uppgifter åt både Försvarsmakten och civila myndigheter.

E-post: karstaben@ffk.se
Telefon: 021-440 33 00
Hemsida: www.ffk.se

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK)

Frivilliga Motorcykelkårernas (FMCK) huvudsakliga uppgift är att utbilda och krigsplacera mc-ordonnanser till totalförsvaret. Men även att bistå samhället vid oväntade påfrestningar. Det gemensamma i FMCK är vårt motorintresse och att möta nya utmaningar.

E-post: fmckriks@fmck.se
Telefon: 0500-48 82 60
Hemsida: www.fmck.se

Frivilliga Radioorganisationen (FRO)

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) rekryterar och utbildar sambandsoperatörer till både Försvarsmakten och samhällets krisberedskap. De placeras sedan i staber och på ledningsplatser. Både kvinnor och män är välkomna. Ungdomar får tekniska kunskaper inom sambandsområdet.

E-post: fro@fro.se
Telefon: 08-528 077 30
Hemsida: www.fro.se

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)

Flygvapenfrivilliga (FVRF) utbildar – direkt på plats – på de specialfordon, ledningssystem och arbetsrutiner som används av olika funktioner på civila och militära flygplatser. För att kunna delta vid de militära flygplatserna genomförs även utbildning till soldat.

E-post: info@fvrf.se
Telefon: 08-514 390 00
Hemsida: www.flygvapenfrivilliga.se

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF) har uppdrag att rekrytera och utbilda för Hemvärnet och Försvarsmakten i befattningar som bland annat personalbefäl och personalvårdsbefäl.

E-post: fpf.exp@fpf.a.se
Hemsida: www.fpf.a.se

Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR)

Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR) organiserar ingenjörer som är verksamma inom byggbranschens alla områden. Organisationer eller myndigheter kan vända sig till IIR för att nå engagerad personal med rätt kompetens, oavsett om det gäller militär eller civil verksamhet eller nationella/internationella uppdrag.

E-post: lars-ake.thidevall@insatsingenjorerna.se
Telefon: 0705-44 44 36
Hemsida: www.insatsingenjorerna.se

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF)

Sjövärnskåren (SVK RF) – för oss som älskar havet och vill göra en insats! Sjövärnskårens fartyg och besättningar förstärker samhället vid kriser och incidenter.

E-post: kansli@sjovarnskaren.se
Telefon: 08-514 392 93
Hemsida: www.sjovarnskaren.se

Svenska Blå Stjärnan (SBS)

Svenska Blå Stjärnan (SBS) utbildar inom lantbrukets djur – nötkreatur, gris, får och šfjäderfä. Du får lära dig djurskötsel, hantering, smittskydd, vaccinering och traktorkörning. SBS har uppdrag främst åt Jordbruksverket och länsstyrelser.

E-post: sbs@svenskablastjarnan.se
Telefon: 08-629 63 60
Hemsida: www.svenskablastjarnan.se

Svenska Brukshundklubben (SBK)

Svenska Brukshundklubben (SBK) utbildar medlemmar och deras hundar till räddningshundar och patrullhundar på uppdrag av både civila myndigheter och Försvarsmakten. Vi har även en stor ungdomsverksamhet samt informerar om totalförsvar och krisberedskap.

E-post: tjanstehund@brukshundklubben.se
Telefon: 08-505 875 00
Hemsida: www.brukshundklubben.se

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) arbetar med andra anslutna klubbar för att stärka individens förmåga såväl inom som utanför sporten. SFF är en idrottsorganisation inom Riksidrottsförbundet. Vi verkar för en god säkerhetskultur präglad av tillit och förtroende.

E-post: info@sff.se
Telefon: 021-41 41 10
Hemsida: www.sff.se

Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna)

Försvarsutbildarna utbildar för din och samhällets säkerhet. Rekryterar och utbildar bland annat inom kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen, sjukvård och andra specialområden till myndigheter och Försvarsmakten för uppdrag i fred, kris och krig.

E-post: info@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 00
Hemsida: www.forsvarsutbildarna.se

Svenska Lottakåren (SLK)

Svenska Lottakåren (SLK) engagerar kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Som medlem stärker du dig själv, samhället och andra. Vi utbildar i ledarskap samt stabsassistenter till Jordbruksverket och stabsassistenter och fältkockar till Försvarsmakten.

E-post: info@svenskalottakaren.se
Telefon: 08-666 10 80
Hemsida: www.svenskalottakåren.se

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) utbildar  pistolskytteinstruktörer samt personal för ammunitions- och drivmedelsgrupper för Försvarsmaktens behov. Förbundet har också en stor utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamhet. Förbundet arbetar också med säker vapenhantering.

E-post: kansli@pistolskytteforbundet.se
Telefon: 08-553 401 60
Hemsida: www.pistolskytteforbundet.se

Svenska Röda Korset (SRK)

Som frivillig i Röda Korset (SRK) kan du bli Första hjälpare eller krisstödjare. Vi har avtal om krisstöd på flygplatser och färjeterminaler. Om det passar dig bättre kan du bli specialist på att samordna volontärer eller informera om krigets lagar.

E-post: info@redcross.se
Telefon: 08-452 46 00
Hemsida: www.redcross.se

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)

Att vara av Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) utbildad AK4-instruktör syftar till att ge dig som person förmåga att utveckla ditt eget skytte, samtidigt som du får tillfredsställelsen att lära ut dina kunskaper till andra människor.

E-post: office@skyttesport.se
Telefon: 08-699 63 70
Hemsida: www.skyttesport.se

Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren)

Bilkåren utbildar på olika fordon som till exempel bandvagn, terrängbil, lastbil och buss. Bilkåren har uppdrag både för civila myndigheter och Försvarsmakten. Vi arbetar också med trafiœksäkerhet och informerar om totalförsvar och krisberedskap.

E-post: kansliet@bilkaren.se
Telefon: 08-579 388 90
Hemsida: www.bilkaren.se

Sveriges Civilförsvarsförbund (Civilförsvarsförbundet)

Civilförsvarsförbundet (SCF) utbildar i riskmedvetande, hur du klarar olyckor, kriser och höjd bererdskap. SCF planerar och genomför utbildningar till kommunernas Frivilliga Resursgrupper (FRG), som består av medlemmar från olika frivilliga försvarsorganisationer. Vi ger också tips och råd om säkerhet i vardagen för gammal som ung. Uppdrag kommer från myndigheter, kommuner och landsting.

E-post: info@civil.se
Telefon: 08-629 63 60
Hemsida: www.civil.se