Om frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna är ideella föreningar med särskilda uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar. Regeringen har beslutat vilka organisationer som är särskilt viktiga för dessa områden. Det regleras i en särskild förordning. Idag finns det 18 frivilliga försvarsorganisationer med verksamhet över hela landet. Organisationerna varierar i storlek och verksamhet. Tillsammans har de runt 350 000 engagerade i olika åldrar. Organisationerna arbetar med:

  • Försvarsupplysning – både till de egna medlemmarna och till allmänheten.
  • Folkförankring – genom att skapa kunskap och förståelse för samhällets behov vid svåra samhällsstörningar.
  • Personalförsörjning – till civila myndigheter och Försvarsmakten genom utbildade och övade frivilliga.

Vi har olika kompetenser och inriktning men det vi alla har gemensamt är ett engagemang för att stärka samhällets säkerhet och försvar.

Kontakta oss

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK)

FAK – en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att utbilda förare för att säkerställa tung trafik i krissituationer.

E-post: riks@fak.se
Telefon: 0768-86 46 46
Hemsida: www.fak.se

Frivilliga Flygkåren (FFK)

FFK är Sveriges största flygande resurs när samhället ställs inför svåra prövningar. Vi erbjuder flygintresserade personer att utveckla sitt flygande samtidigt som de utför uppgifter åt samhället.

E-post: karstaben@ffk.se
Telefon: 021-440 33 00
Hemsida: www.ffk.se

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK)

E-post: fmckriks@fmck.se
Telefon: 0500-48 82 60
Hemsida: www.fmck.se

Frivilliga Radioorganisationen (FRO)

E-post: fro@fro.se
Telefon: 08-528 077 30
Hemsida: www.fro.se

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)

FVRF erbjuder vuxna och ungdomar verksamheter som utvecklar och stärker den enskilde samtidigt som vi tillför resurser till stöd för den militära och civila verksamheten i fred, kris och höjd beredskap vid våra flygplatser.

E-post: info@fvrf.se
Telefon: 08-514 390 00
Hemsida: www.flygvapenfrivilliga.se

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)

FPF har i uppdrag att rekrytera och utbilda för Hemvärnet och Försvarsmakten i befattningarna Personalbefäl, Chef Sektion 1 (CS1) och Personalvårdsbefäl. FPF har också ansvar för att utbilda Bataljonspastorer.

E-post: fpf.exp@fpf.a.se
Hemsida: www.fpf.a.se

Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR)

E-post: lars-ake.thidevall@insatsingenjorerna.se
Telefon: 0705-44 44 36
Hemsida: www.insatsingenjorerna.se

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF)

För oss som älskar havet och vill göra en insats. Våra fartyg och besättningar förstärker samhället vid kriser och incidenter.

E-post: kansli@sjovarnskaren.se
Telefon: 08-514 392 93
Hemsida: www.sjovarnskaren.se

Svenska Blå Stjärnan (SBS)

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer och utbrott av smitta. Vi är även en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar.

E-post: sbs@svenskablastjarnan.se
Telefon: 08-629 63 60
Hemsida: www.svenskablastjarnan.se

Svenska Brukshundklubben (SBK)

E-post: tjanstehund@brukshundklubben.se
Telefon: 08-505 875 00
Hemsida: www.brukshundklubben.se

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)

E-post: info@sff.se
Telefon: 021-41 41 10
Hemsida: www.sff.se

Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna)

Vi ger människor möjligheten att utveckla förmågor och socialt ansvarstagande samtidigt som vi stärker samhällsskyddet och förmågan att hantera civila och militära kriser.

E-post: info@forsvarsutbildarna.se
Telefon: 08-587 742 00
Hemsida: www.forsvarsutbildarna.se

Svenska Lottakåren (SLK)

Vi informerar, rekryterar och utbildar förstärkningsresurser för civil krisberedskap eller militärt försvar och ditt eget ledarskap.

E-post: info@svenskalottakaren.se
Telefon: 08-666 10 80
Hemsida: www.svenskalottakåren.se

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)

Vi främjar pistolskytte, ger utbildning till tävlingsskyttar, P88-utbildning till frivilligpersonal med flera och utbildar ammunitionsmän till Hemvärnet.

E-post: kansli@pistolskytteforbundet.se
Telefon: 08-553 401 60
Hemsida: www.pistolskytteforbundet.se

Svenska Röda Korset (SRK)

E-post: info@redcross.se
Telefon: 08-452 46 00
Hemsida: www.redcross.se

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)

Som frivillig försvarsorganisation utbildar SvSF instruktörer på AK4 åt försvarsmakten med syftet att dessa personer ska användas som instruktörer vid försvarets grundutbildningar av soldater.

E-post: office@skyttesport.se
Telefon: 08-699 63 70
Hemsida: www.skyttesport.se

Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren)

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar – till både Försvarsmakten och samhällets civila krisberedskap. Du som är svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige kan bli medlem.

E-post: kansliet@bilkaren.se
Telefon: 08-579 388 90
Hemsida: www.bilkaren.se

Sveriges Civilförsvarsförbund (Civilförsvarsförbundet)

Vi verkar för ett säkrare och tryggare samhälle. Det gör vi genom hjälpinsatser, utbildning av barn och vuxna, information samt opinionsbildning.

E-post: info@civil.se
Telefon: 08-629 63 60
Hemsida: www.civil.se