För din säkerhet! – Quiz. Försvarsutbildarna.

Här kan du och/eller gruppen testa dina/era kunskaper om krisberedskap.
Quizen innehåller 10 frågor. Digitalt verktyg.
Aktivitetsplan Quiz

Introduktion Krisberedskap. Försvarsutbildarna.

Lär dig mer om vad krisberedskap innebär. Här får du både svara på frågor och tillgång till fördjupad information inom olika områden. Digitalt verktyg.
Aktivitetsplan Krisberedskap

Personlig checklista krislåda. Försvarsutbildarna.

Hur många personer är ni i hushållet? Hur många dagar vill ni ha beredskap för? Skriv in uppgifterna och se vad resultatet blir. Digitalt verktyg.
Aktivitetsplan Personlig checklista

Boken om hemberedskap. Civilförsvarsförbundet

Vill ni ha djupare kunskaper om krisberedskap, ja då kan ”Boken om hemberedskap” vara ett bra alternativ. Den presenterar olika ämnesområden som lämpar sig för diskussion i grupp.
Aktivitetsplan Boken om hemberedskap

Klarar du krisen? Lottakåren

Ett brädspel (motsvarande spelet Diamanten) om krisberedskap som på ett enkelt och roligt sätt ökar dina kunskaper om krisberedskap.
Aktivitetsplan brädspelet Klarar du krisen?

Informationsträffar/utbildningar

Sköt dig själv. Lottakåren

Utbildning med utbildade instruktörer från Lottakåren som berättar om krisberedskap.
Tid: 8 timmar
Aktivitetsplan Sköt dig själv

Hemberedskap i minst 72 timmar. Civilförsvarsförbundet

Informationsträff med utbildade instruktörer från Civilförsvarsförbundet som berättar om krisberedskap.
Tid: 1-3 timmar
Aktivitetsplan Hemberedskap

För din säkerhet! Försvarsutbildarna.

Informationsträff med utbildade instruktörer från Försvarsutbildarna som berättar om krisberedskap.
Tid: 3 timmar
Aktivitetsplan För din säkerhet!