Filmen visar hur vardagen skulle kunna se ut vid en kris, som exempelvis ett längre elavbrott, och hur du kan förbereda dig för att lättare klara av situationen. Filmen finns med undertexter på svenska och arabiska, välj under inställningar.

Förbered dig för att kunna täcka dina och din familjs behov av vatten, mat, värme och kommunikation om samhället plötsligt inte fungerar som vanligt. Filmklippen ger tips inom varje område.