Broschyren heter Om krisen eller kriget kommer och skickades ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på uppdrag av regeringen.

Innehållet i broschyren tar upp hur vi kan bli bättre förberedda på händelser som allvarligt påverkar vårt samhälle och som ytterst kan hota vårt lands frihet och självständighet.

Några saker som broschyren tar upp:

 • Ditt ansvar och samhällets ansvar.
 • Hur en kris kan påverka samhället och din vardag.
 • Konkreta tips på hur du kan tillgodose ditt behov av mat, vatten och värme samt ta del av samhällsinformation och nyheter.
 • Råd för hur du kan upptäcka och hantera falsk information och propaganda.
 • Totalförsvar och olika typer av plikt.

Ladda ned broschyren. Broschyren finns översatt till 13 språk samt inläst på svenska och engelska.

Prata med grannar och bekanta

Broschyren kommer att väcka tankar, funderingar och kanske även oro hos många människor. Vid samhällskriser eller om freden hotas behöver vi hjälpas åt. Börja redan idag att prata med grannar och bekanta om vilka förberedelser som kan göras för att underlätta för familjen, närområdet och för hela samhället. Rätt kunskap och beredskap ökar din förmåga att hantera olika händelser. Läs gärna på så att du kan svara på frågor och berätta för andra om hur totalförsvaret och krisberedskapssystemet fungerar. Du kan lära dig mer på webbplatserna nedan. Om du redan är medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du förmodligen mer än många andra.

Vill du bidra?

Om du är intresserad av att lära dig mer och göra en insats kan du bli medlem i en frivillig försvarsorganisation. Organisationerna har olika inriktningar, välj en utifrån ditt intresseområde.

Vanliga frågor om broschyren Om krisen eller kriget kommer

Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vad handlar broschyren om?
Innehållet tar upp hur vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Varför är informationen viktig?
Informationen är ett verktyg för att du ska kunna ta ditt ansvar. Är du välinformerad och förberedd kan du agera och hjälpa andra om något händer. Ansvaret för Sveriges säkerhet och beredskap är gemensamt för alla som bor här.

Varför skickades broschyren ut?
Regeringen ser att satsningen är nödvändig för att alla som bor i Sverige ska bli bättre förberedda på att hantera allvarliga händelser både i fredstid och i värsta fall krig.

Andra format och språk
Broschyren kommer att finnas med text på lättläst svenska, inläst på svenska och engelska och översatt till 13 språk. Alla versioner publiceras som pdf-filer i slutet av maj.

Aktuella språk:

 • Sveriges minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani arli, samiska (nord-, syd och lulesamiska)
 • Arabiska
 • Dari
 • Engelska
 • Franska
 • Persiska
 • Ryska
 • Tigrinska
 • Somaliska

Vem svarar på frågor om innehållet i broschyren?
Fördjupad information om innehållet i broschyren finns på DinSäkerhet.se som är MSB:s webbplats för allmänheten. Där finns också broschyren som pdf på olika språk, filmer, podcast och checklistor.