Resursgrupper till stöd för kustlänen

Sjövärnskåren förfogar över ett antal kvalificerade fartyg och båtar fördelade längs våra kuster. Våra resurser är väl lämpade för transporter av både materiel och personal. Vi kan hjälpa till vid oljeskadeolyckor och våra fartyg kan tjäna som lednings- och sambandsenheter.

Ansvarig organisation Kurser Beskrivning
Sjövärnskårernas Riksförbund