Resursgrupper för stöd inom djurhållning

Svenska Blå Stjärnan utbildar sina medlemmar för att de ska kunna ställa upp och arbeta om det skulle bli ett större utbrott av djursmitta eller vid annat krisläge inom djurområdet. Våra medlemmar är utbildade i djurhantering, djurskötsel, smittskydd, provtagning och villkorad läkemedelsanvändning. På gårdarna kan de assistera veterinär vid provtagning, fasthållning av djur samt journalföring och att märka och packa prover. Vi kan vara behjälpliga vid smittspårning och vid arbete på stab/callcenter.

Annelie Andersson
Foto: Annelie Andersson
Ansvarig organisation Kurser Beskrivning
Svenska Blå Stjärnan