Frivilliga Resursgruppen, FRG

FRG finns till hands när kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Vid större kriser kan fler FRG kallas in, t ex vid branden i Västmanland 2014. FRG finns i cirka 120 av landets kommuner. Civilförsvarsförbundet har utbildningsansvaret.

Johan Paulin
Foto: Johan Paulin
Ansvarig organisation Kurser Beskrivning
Civilförsvarförbundet