Förstärkningsresurser inom farliga ämnen

Myndigheter inom transportsektorn har etablerat en grupp av frivilliga med kompetens inom farliga ämnen. Här får du som har kompetens inom CBRNE chans att delta. Du förutsätts ha kunskap inom detta område men får dessutom kompletterande utbildning hur myndigheterna jobbar med dessa frågor.

Ansvarig organisation Kurser Beskrivning
Svenska Försvarsutbildningsförbundet