Förstärkningsresurser inom kommunikation

Att kunna informera och kommunicera med allmänheten är avgörande vid en kris. Du som har utbildning eller kompetens inom informations- och kommunikationsområdet har möjlighet att engagera dig för såväl myndigheter som länsstyrelser. Du får då möjlighet att förkovra dig inom kriskommunikationsområdet.

Ansvarig organisation Kurser Beskrivning
Svenska Försvarsutbildningsförbundet