Förstärkningsresurser för stabsstöd

Vid större olyckor och kriser där efterarbete pågår dygnet runt, under en längre period, behöver kommunen, länsstyrelsen och andra myndigheter förstärkning. Som stabsassistent stöttar du staben bland annat med att rätt information kommer till rätt person i rätt tid.

Ansvarig organisation Kurser Beskrivning
Svenska Lottakåren