Bandvagnförare

Bilkåren och FAK har för Svenska Kraftnäts och Trafikverkets räkning uppdrag att rekrytera och utbilda bandvagnsförare. Inom denna verksamhet finns det möjlighet att söka för att vidareutbilda sig till bandtraktorförare, eller delta på övningar tillsammans med elbolag eller andra frivilligorganisationer.