Vad får du?
Du får kostnadsfri utbildning (och viss ersättning under utbildningstiden) samt praktisk erfarenhet. Dina kunskaper kan du även ha nytta av i ditt yrkesliv och du kan även använda dem som meriter när du söker jobb. En bieffekt brukar också vara nya vänner och det kan man aldrig ha för många av.

Vem är du?
Har du ett stort samhällsengagemang, värnar om medmänniskor och djur och vill göra skillnad är detta något för dig. Genom ditt engagemang i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna kan du göra en stor insats.

Praktisk information
Utbildningen är kostnadsfri. Ersättning utgår i form av fria resor till och från kursplatsen samt fri kost och logi under kursen. Dagpenning erhålls för förlorad arbetsinkomst med 90 procent av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365, om kursen är tre dagar eller längre. Som lägst är dagpenningen 130 kr/dag och som högst är den 823 kr (2015). Är kursen kortare utgår dagersättning med 72 kr/dag. Är du studerande får du för närvarande 130 kr/dag. Under kursen är du försäkrad.

Nästa steg
När du bestämt för en uppdragsinriktning och vilken utbildning du vill gå tar du kontakt med någon av de frivilliga försvarsorganisationer som hanterar dessa verksamheter eller utbildningar. Du får då mer information om vilka steg du behöver ta för att gå vidare.

Läs mer på respektive frivilligorganisations hemsida.