Stabsassistent i stabspoolen

Kursbeskrivning

Vid större olyckor och kriser där efterarbete pågår dygnet runt, under en längre period, behöver kommunen, länsstyrelsen och andra myndigheter förstärkning.

Under utbildningen får du bland annat lära dig stabsmetodik, att upprätta stab och föra logg, juridik och kommunikation- och mediehantering. Efter utbildningen kan du fungera som en förstärkningsresurs i en stab på någon av våra krisberedskapsuppdrag.

Utbildningen är till för dig som har ett civilt avtal som innebär stöd till en stab i en kommun, landsting, länsstyrelse eller myndighet såsom Jordbruksverket eller PTS.

Särskilda förkunskaper

Om du redan har ett avtal inom samhällets krisberedskap och enbart behöver befattningsutbildningen stabs- och informationsstöd söker genom att fylla i och skicka in blanketten Svenska Lottakåren kursanmälan. Datum för utbildningen hittar du på Stabspoolens informationssida.

Arrangör

Svenska Lottakåren