För dig som gillar att hålla på med djur

Våra djur både påverkas och används i samband med olika kriser. Här kan du bland annat läsa om utbildning för att hjälpa till med provtagning och annat vid pandemier samt om hur du tillsammans med din hund kan hjälpa människor i nöd.

Eva Blomqvist

För dig som gillar fordon och mc

En förutsättning för att kunna hantera kriser är att transporter fungerar. Här kan du hitta exempelvis bandvagnsutbildning och lastbilsutbildning för att stödja olika myndigheter.

För dig som vill stödja kommun eller län

Den kommunala krisberedskapen är beroende av frivilliga som vill hjälpa till. Här kan du läsa om hur du utbildar dig för att exempelvis kunna delta i frivilliga resursgrupper i din kommun eller för att delta i en regional resursgrupp i ett kärnkraftslän.

För dig som är informatör/kommunikatör

I kriser krävs kommunikation mellan allmänhet, media och de som arbetar med kriser. Här kan du läsa om hur du kan få kompletterande utbildning för att hjälpa till med detta.

För dig som gillar att ha ordning på information

När en kris inträffar så behöver de som leder den hjälp med att samordna allt som ska göras. Här kan du läsa om hur du kan utbilda dig till exempelvis stabsassistent och stödja krisledningen i en kommun, länsstyrelse eller civil myndighet.

För dig som gillar samband och radio

När en kris inträffar behöver de som leder den hjälp att kunna kommunicera med alla inblandade parter. Här kan du läsa om hur du kan utbilda dig till signalist och stödja krisledningen i en kommun, länsstyrelse eller civil myndighet.

Lars Göran Johansson

För dig som gillar flyg och flygstöd

Vi erbjuder flera utbildningar så att du kan hjälpa till att skapa bättre lägesbild vid en kris genom exempelvis flygövervakning. eller att du kan bidra som förstärkningsresurs vid våra flygplatser.

För dig som gillar havet och skärgården

Sjövärnskåren utbildar dig till besättningsman, båtförare eller maskinman. Du blir del av en båtbesättning och får möjlighet att göra skillnad. Bli en del av Sjövärnskårens bidrag till krisberedskapen.

Har kompetens inom farliga ämnen

Flera myndigheter har behov av dig som har särskilda kunskaper om farliga ämnen. Här hittar du utbildning för att exempelvis stödja Trafikverket och Sjöfartsverket med CBRN-kompetens.

För dig som redan har en ledande roll som frivillig

Om du redan har en roll som frivillig så hittar du här utbildningar för att öka din kunskap om krisberedskapssystemet samt för att öka din kompetens som ledare.

Johan Paulin

Frivilliga Resursgruppen, FRG

Här finns grundutbildningar och fortbildningar för FRG-medlem, FRG-ledare och FRG-ansvarig. Utbildningarna ger kunskaper som behövs för att utföra respektive uppgift.

Lars Pettersson

För dig som gillar att informera och utbilda

Vi erbjuder flera utbildningar så att du som instruktör kan bidra med att informera och utbilda resurser engagerade i vårt kris- och beredskapssystem. Här får du grundläggande kunskaper i att planera och genomföra utbildning.