Gör en insats för hela samhällets säkerhet. Bli medlem!
    Foto: Johan Paulin
    Vi utbildar och förstärker bemanningen hos Försvarsmakten och civila myndigheter
    Foto: Försvarsmakten
    Frivilliga försvarsorganisationer utbildar för både militära och civila uppdrag.
    Foto: Mattias Nurmela, Combat Camera, Försvarsmakten