Instruktör befattningsinriktning

Foto: Försvarsutbildarna
Kurser Beskrivning
Ungdomsledare - fördjupningskurs Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper för befintliga ungdomsledare.
Ungdomsinstruktör Efter kursen ska du kunna planera, genomföra samt följa upp enstaka utbildning/övning inom ungdomsverksamheten.
Ungdomsledare - grundkurs Kursen syftar till att ge dig grundläggande duglighet som ungdomsledare.
Instruktör - GU-F, Försvarsmedicin Utbildningen vänder sig till instruktörer i någon frivillig försvarsorganisation eller i hemvärnet och erbjuds som kompetenshöjande utbildning för att kunna utbilda i Försvarsmedicin på GU-F.
Instruktörskurs - tillämpning, ungdom Kursen syftar till att kompetensutbilda blivande instruktörer inom ungdomsverksamheten.
Skjutinstruktör - Ak4B Kursen syftar till att du som instruktör ska kunna planera, genomföra och utvärdera grund- och skjutövningar med grupp.
CBRN - instruktör Kursen syftar till att du ska kunna utbilda i grundläggande CBRN-kunskap.
Skjutinstruktör - gevär 22 hv Kursen syftar till att utbilda skjutinstruktörer så att de även kan leda skjutövningar med gevär 22 ungdomsvapen.
Instruktör - fysiskt stridsvärde Syftet med utbildningen är att utbilda instruktörer som kan ta ansvar för planering och genomförande av utbildning i fysiskt stridsvärde.
Instruktörskurs - miljö- och hälsoskydd Kursen ger grundläggande färdigheter för att kunna verka som instruktör inom området miljö- och hälsoskydd.
Instruktör - fältkock Kursen syftar till att du ska få kunskaper för att verka som fältkoksinstruktör.