CBRN

Här återfinns kurser som riktar sig till dig som är intresserad av att delta i CBRN-förbundets verksamhet.

Kurserna innhåller bl a grundläggande kunskaper i skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och ämnen.