Information till föräldrar

Frivilligorganisationernas ungdomsverksamhet är mycket omfattande och innehåller exempelvis utbildning, tävlingar, studiebesök och föreningsverksamhet. Den vänder sig till både pojkar och flickor. Även ungdomar som är utländska medborgare men bor i Sverige får vara med. Organisationerna har särskilt utbildade ungdomsledare som tar hand om ungdomarna. För att veta exakt vilken utbildning som ingår så kontakta respektive organisation.

Försvarsmakten medverkar i ungdomsverksamheten främst med kurschefer, instruktörer och materiel för utbildningen. Organisationernas ungdomsverksamhet följer de regler och anvisningar som är utgivna av dels Regeringen, dels av Försvarsmakten.

För att få delta i ungdomsverksamheten skall man ha fyllt 15 år, vara folkbokförd i Sverige och vara medlem i en frivillig försvarsorganisation. Man kan vara med i ungdomsverksamheten till och med det 20:e kalenderåret.
Är flickan eller pojken under 18 år skall föräldrar/vårdnadshavare ge sitt tillstånd.

Foto: Jörgen Fagerström