Tips på aktiviteter

Vill du eller din förening lära er mer om krisberedskap? Aktivitetsplanerna som finns nedan är tips på hur du som enskild person eller i grupp kan lära dig mer om krisberedskap oavsett om du är medlem i en frivilligorganisation eller inte. Varje plan beskriver syftet med aktiviteten, vilken tid det tar och vilket material som behövs

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Broschyren skickas ut till alla hushåll i slutet av maj. Diskutera broschyren i olika sammanhang med era vänner och bekanta, allmänheten och/eller med era medlemmar. Aktivitetsplanen innehåller en kort beskrivning av broschyren samt några frågor att reflektera över.
Aktivitetsplan broschyren Om krisen eller kriget kommer

Gatupicknick: Bjud in grannarna till picknick

Ett utmärkt sätt att lära känna dina grannar och samtidigt prata om krisberedskap och om broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Aktivitetsplanen innehåller, förutom en allmän beskrivning av aktiviteten, även några förslag på krisberedskapslekar som är enkla att genomföra.
Aktivitetsplan Gatupicknick

Informationsträff, samverkan över organisationsgränserna

Genomför en gatupicknick eller informationsträff tillsammans med hyresgäst-/bostadsrättsföreningen, eller varför inte idrotts- eller pensionärsföreningen (se mer information under aktivitetsplanen Gatupicknick).
Aktivitetsplan Informationsträff

För din säkerhet! – Quiz. Försvarsutbildarna.

Här kan du och/eller gruppen testa dina/era kunskaper om krisberedskap.
Quizen innehåller 10 frågor. Digitalt verktyg.
Aktivitetsplan Quiz

Introduktion Krisberedskap. Försvarsutbildarna.

Lär dig mer om vad krisberedskap innebär. Här får du både svara på frågor och tillgång till fördjupad information inom olika områden. Digitalt verktyg.
Aktivitetsplan Krisberedskap

Personlig checklista krislåda. Försvarsutbildarna.

Hur många personer är ni i hushållet? Hur många dagar vill ni ha beredskap för? Skriv in uppgifterna och se vad resultatet blir. Digitalt verktyg.
Aktivitetsplan Personlig checklista

Boken om hemberedskap. Civilförsvarsförbundet

Vill ni ha djupare kunskaper om krisberedskap, ja då kan "Boken om hemberedskap" vara ett bra alternativ. Den presenterar olika ämnesområden som lämpar sig för diskussion i grupp.
Aktivitetsplan Boken om hemberedskap

Klarar du krisen? Lottakåren

Ett brädspel (motsvarande spelet Diamanten) om krisberedskap som på ett enkelt och roligt sätt ökar dina kunskaper om krisberedskap.
Aktivitetsplan brädspelet Klarar du krisen?

 

Informationsträffar/utbildningar

Hemberedskap i minst 72 timmar. Civilförsvarsförbundet

Informationsträff med utbildade instruktörer från Civilförsvarsförbundet som berättar om krisberedskap.
(1-3 timmar)
Aktivitetsplan Hemberedskap 

För din säkerhet! Försvarsutbildarna.

Informationsträff med utbildade instruktörer från Försvarsutbildarna som berättar om krisberedskap (3 timmar).
Aktivitetsplan För din säkerhet!

Sköt dig själv. Lottakåren

Utbildning med utbildade instruktörer från Lottakåren som berättar om krisberedskap. (8 timmar)
Aktivitetsplan Sköt dig själv