Kampanjmaterial för frivilliga försvarsorgaisationer

Material som kan användas som stöd för frivilliga försvarsorganisationer när de genomför kampanjen Krisberedskapsveckan.

Presskit

 

Plottning av aktiviteter i Google Maps

Kartan över aktiviteter kommer att uppdateras kontinuerligt. Fyll i exceldokumentet och skicka in om din organisation har aktiviteter ni vill ha med. 

 

Presentation om Krisberedskapsveckan och frivilliga försvarsorganisationers roll

Presentationen har tagits fram som stöd till de frivilliga försvarsorganisationerna i arbetet med att sprida information om krisberedskapsveckan 2018.

I första hand är presentationen tänkt att användas för att inspirera och uppmuntra de lokala kårerna/kretsarna/föreningarna, i andra hand för att visas för allmänheten. Till bilderna finns det kommentarer.

 

Faktatext om Krisberedskapsveckan

Kort text att användas på den frivilliga försvarsorganisationens webbplats eller i medlemstidning.

 

Broschyrer om frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationer har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram broschyrer som beskriver de frivilliga försvarsorganisationers roll och uppgift. Den ena broschyrer riktar sig till myndigheter och den andra riktar sig till personer som är intresserade av att bli medlemmar i en frivillig försvarsorganisation. Broschyren som riktar sig till individer ger bra och lättillgänglig information och kan vara bra att skriva ut och dela ut vid möten och rekryteringsträffar.