Karta över aktiviteter

Vad händer under Krisberedskapsveckan i närheten av där du bor? På kartan kan du se aktiviteter som frivilliga försvarsorganisationer arrangerar eller deltar i.