Resursgrupper till stöd för kärnkraftslän

I Uppsala och Halland finns det frivilliga förstärkningsresurser som hjälper till om det exempelvis skulle uppstå en kärnteknisk olycka. De som engagerar sig får en särskild utbildning så att de kan hjälpa till med bland annat information och utrymning.

Ansvarig organisation Beskrivning
Svenska Försvarsutbildningsförbundet