Förstärkningsresurser med hund

Vid kriser och större olyckor så behövs det ibland ske eftersök av människor och då är hunden ett ovärderligt stöd. Det finns idag både räddningshundar och särskilda sjöräddningshundar som kan hjälpa till då personer saknas.

Foto: Magnus Fröderberg
Ansvarig organisation Beskrivning
Svenska Brukshundklubben