Information om samhällets säkerhet

Här kan du få information om utbildningar om försvars- och säkerhetspolitik samt hur det militära försvaret och den civila krisberedskapen fungerar och är organiserad.

Totalförsvarsinformation är en av grundpelarna i frivilligverksamheten. Försvarsutbildarna har huvudmannaskap för utbildning i totalförsvarsinformation och har tagit fram en utvecklingsstege som inleds med en inledande översikt för att kunna diskutera och informera med nya medlemmar till att själv kunna leda och utveckla totalförsvarsinformationsverksamheten i sin egen organisation. Tidigare år har det funnits tre steg som benämnts 1-3. Steg 1 är numera borttagen som uppgift och därför är benämns kurserna från 2015 som grundkurs (tidigare steg 2) och fortsättningskurs (tidigare steg 3).