Informatörskurs - För din säkerhet!

Kurskod: C71113


Kursbeskrivning

Banner-Din-sakerhet_2.gif

Vill du bli informatör för vårt koncept För din säkerhet!
För din säkerhe!t syftar till att stärka förmågan hos allmänheten vid samhällsstörningar och omfattar olika ämnen som exempelvis informationssäkerhet, krisberedskap och enkla överlevnadstips.

Som informatör kommer du att genomföra informationstillfällena tillsammans med någon annan informatör. Du kommer i första hand att göra det inom ditt eget eller angränsande län. När du som informatör genomför För din säkerhet! får du ett frivilligarvode och reseersättning.

Här nedan följer ytterligare information om kursen och vad vi ser framför oss att du ska göra.

Förväntan på informatörer
Du som går kursen förväntas vara med och skapa och genomföra minst 2 informationsträffar För din säkerhet! under ditt första år och gärna 2-4 st andra året. Du skall vara medveten om att man kan komma att anlitas av ett annat förbund än det man är medlem i inom Försvarsutbildarna. Vi arbetar över länsgränser och de som är med i rikstäckande förbund deltar ofta i de regionala förbundens event av För din säkerhet!

Vidare så förväntas du arbeta ihop med 1-2 informatörskollegor och ni kommer troligen få i uppgift av förbundet att vara med och ta fram målgrupper och skapa event.  Ni skall efter genomfört event återrapportera om hur det gick, ett par korta rader, samt vilka som deltog.

Målgrupp För din säkerhet!
Den generella målgruppen är allmänheten, vi riktar oss inte mot Försvarsmakten eller egna medlemmar. De är dock välkomna att anmäla sig till våra öppna event. Så du behöver vara trygg med att stå inför en grupp som består av allmänheten, som kan vara gymnasieungdomar, PRO-medlemmar eller kanske en samhällsförening eller en bostadsrättsförening. Dock så riktar vi oss även mot egna medlemmar i form av vår egna nyrekryterade ungdom som enligt kap.2.3 skall genomföras För din säkerhet!

Stöd till informatörer
När man blir informatör får man rutiner, checklistor, mallar m.m att följa och ta stöd av. Man förväntas ta del av den information vi skickar ut i form av mejl och nyhetsbrev och i enstaka fall telefonmöten och fysiska möten. Man behöver skapa en relation med de andra informatörerna i länet och även med de förbund som vill anordna event. Man får ett underlag att följa vid genomförandet, det finnas manus och tips på små aktiviteter. Detta underlag är kvalitetssäkrat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som även finansierar denna verksamhet.

Genomföranden av För din säkerhet!
De genomförs oftast en lördag eller söndag, men det kan även förekomma att det är en vardagskväll. Genom att vara med och arrangera så styr du delvis själv över datum för genomföranden. Eftersom vi riktar oss även till gymnasieskolor så kan det behövas informatörer även en vardag på dagtid.

Möjligheten för dig
Du kommer att få mer kännedom om den svenska krisberedskapen och du kommer att få vana att prata framför okända och att arrangera event. Men främst får du möjligheten att stödja de som bor i Sverige att klara stora samhällsstörningar och kriser, du bidrar på så sätt till att bygga uthållighet i samhället.  Du kommer ofta ha möjlighet att påverka datum för genomföranden. Dessutom har informatörskursen fått höga betyg av tidigare elever som nu är informatörer.

Ansökan till kurs
Ansökan kan skickas med e-post eller brev.

Kursen startar fredag 14 september kl 12.00.
Kursen slutar söndag 16 september kl 16.00.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Datum Plats Sista anmälan
2018-09-14--2018-09-16 Falsterbo kursgård, Malmö 2018-07-30

Sidan publicerad/ändrad 2018-03-08 kl. 15:35 av Reneé Björnö.